duminică, 22 octombrie 2017

doar

„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. (Matei 14:28-29)

la cererea lui petru
isus i-a poruncit să meargă la el pe ape

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:26-27)

porunca de a-i iubi pe dumnezeu și pe aproapele tău
e dată doar celor care și-au dat seama că nu pot face asta

decât dacă le poruncește dumnezeu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu