marți, 31 octombrie 2017

vrei? sigur vrei?

Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 5:5-6)

nu știu dacă de 38 de ani bolnav sau vârsta ăstuia era de 38 de ani, ce m-a mirat a fost întrebarea lui isus: vrei să te faci sănătos? nițel absurdă... ar fi fost, dacă nu era vorba de isus. răspunsul omului, cu ocolirea unui răspuns clar, e explicabil. ăsta, după 38 de ani, s-a învățat cu viața de om beteag... de fapt, cred că nu s-a învățat, altfel nu-l mai alegea isus pentru experiența aia.


acum, la 45 de ani de când sunt bolnav de viață, într-o lume care nu știe ce-i viața, la întrebarea lui isus „vrei să fii mântuit?”, cred că aș sta pe gânduri o vreme înainte de a răspunde. nu de alta, dar nu mai știu exact ce înseamnă să fii mântuit și să trăiești pe pământ... mi-ar fi mult mai ușor dacă mi-ar da un test din manualul de doctrine...

duminică, 29 octombrie 2017

de ce iadul nu există

un vis
în care dumnezeu e diriginte de șantier

lovește cu ciocanul pe ici pe colo
se plimbă printre ziduri
măsoară

iadul
domnilor
iadul trebuie să fie desăvârșit!
lucrați după plan
nu e permisă nicio abatere
iadul
domnilor
iadul
trebuie să fie desăvârșit!

îngerul nebun rostogolind deasupra tuturor
un bulgăr de durere
trupuri contorsionate
chipuri schimonosite în veșnică rostogolire

materie neagră lipită perfect
pe dosul creației
contrast și contradicție
întruparea lui zero

mami
dracii nu vor muri niciodată?

dumnezeu
plimbându-se cu mâinile la spate
prin viitorul de neimaginat al oamenilor

sunt doar un om
îi strig
un nenorocit de om

mami
nici dumnezeu nu va muri niciodată?

e dimineață


mă trezesc degeaba
duminică, 22 octombrie 2017

doar

„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. (Matei 14:28-29)

la cererea lui petru
isus i-a poruncit să meargă la el pe ape

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:26-27)

porunca de a-i iubi pe dumnezeu și pe aproapele tău
e dată doar celor care și-au dat seama că nu pot face asta

decât dacă le poruncește dumnezeu

duminică, 15 octombrie 2017

doar omul cu mâna uscată

Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă. Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. (Matei 12:9-14)

despre oamenii cu inimă uscată nu e nimic de scris
dar pot să îmi imaginez un om a cărui mână s-a uscat de la prea multă ne-întindere spre dumnezeu

mâinile care spală picioarele altora

nu se usucă niciodată
sâmbătă, 14 octombrie 2017

știe


dumnezeul meu nu vrea neapărat
să fie dumnezeul tău

fiindcă dumnezeul meu știe
să fie și să nu fie
dumnezeunuCând a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” (Matei 9:27)

doi orbi
s-au luat după isus

nu

isus a purtat după el doi orbi

până când aceștia au început să vadă
sâmbătă, 7 octombrie 2017