miercuri, 27 decembrie 2017

așteptare
cum să-ți faci din dumnezeu
locul în care poți sta liniștit
indiferent de ce se întâmplă în jur?

și cât costă?
(întreabă materialistul secolului 21
din măduva mea)

altă țintă pentru 2018
chiar nu merită amintită aici

coste cât ar costa

fiindcă smerenie așteaptă dumnezeu de la noi

și mai ales îndrăzneală


duminică, 3 decembrie 2017

și lista poate continutapoate că
edenul
lumina
și carnea
te-au lăsat singur

eva te-a lăsat singur

șarpele te-a lăsat singur

pomul din mijlocul grădinii
te-a lăsat

fiindcă dumnezeu în atotștiința lui
nu știe
cum te poate lăsa singur

să fie!
a spus

doar atât

să fie!

așezați trandafirul într-o cupă de argint

nu de aur

duminică, 26 noiembrie 2017

psalm

nopți 
în care mă uit la tine
cum aștepți 
să te înțeleg

fiindcă fața ta
doamne 
o caut 

joi, 23 noiembrie 2017

acord?

să presupunem
că la capătul vieții nu e moartea

doar te cheamă dumnezeu în biroul lui
pe o pătură la umbra unui nuc zdravăn
din spatele unei căsuțe mici
proaspăt văruite

lasă deoparte ultima carte de poezii a lui dachin
în care citea foarte atent
și îți spune

ei
ce ți s-a părut până acum că ai trăit
a fost doar ceea ce vei trăi dacă ești de acord
să te naști

fiindcă nu vreau să profit de atotputernicia mea
și să te naști fără acordul tău

ce zici?
.............................................................................

dacă vei răspunde da
ai grijă
nu cumva să te mai plângi vreodată

că e greu
duminică, 12 noiembrie 2017

de data asta

a numit-o naștere din nou
tocmai fiindcă ni se oferă șansa
de a rămâne copii

de data asta
până la capătbetesda


betesda înseamnă casa milei - cinci pridvoare în care o mulțime de oameni așteptau ca dumnezeu să trimită un înger care să-i vindece.

jalnică imagine a milei lui dumnezeu. un înger, care cobora din când în când (bine era să stai de veghe tot timpul, iar asta pentru un bolnav e floare la ureche)... îngerul nu vindeca el însuși pe nimeni, ci doar tulbura apa... cel dintâi care ajungea în acea apă era vindecat (un dumnezeu care iubește competiția?), cei care nu aveau pe nimeni să-i ajute, nu puteau fi vindecați. în ciuda acestei imagini, s-au adunat acolo mulți oameni. fiindcă era vorba de vindecare. și altundeva unde să meargă?...  

o altă imagine a milei lui dumnezeu: dumnezeu însuși, coboară din ceruri și îl vindecă pe unul care nici nu mai credea că va fi vindecat și care nici nu l-a recunoscut pe isus. dar și el stătea acolo tot fiindcă nu avea unde să meargă. poate că îl bucurau vindecările celorlalți...


totuși, dacă asta ar fi fost povestea betesdei, dumnezeu, în marea lui milă, coborând din ceruri și  vindecând, probabil în cele cinci pridvoare s-ar fi strâns mai puțini oameni. așa însă, dacă trebuiau să lupte și ei, fiind părtași la propria vindecare, lucrurile păreau ceva mai simple, credința era ceva mai „atrăgătoare”. 
betesda înseamnă casa milei - cinci pridvoare în care o mulțime de oameni așteptau ca dumnezeu să trimită un înger care să-i vindece.

jalnică imagine a milei lui dumnezeu. un înger, care cobora din când în când (bine era să stai de veghe tot timpul, iar asta pentru un bolnav e floare la ureche)... îngerul nu vindeca el însuși pe nimeni, ci doar tulbura apa... cel dintâi care ajungea în acea apă era vindecat (un dumnezeu care iubește competiția?), cei care nu aveau pe nimeni să-i ajute, nu puteau fi vindecați. în ciuda acestei imagini, s-au adunat acolo mulți oameni. fiindcă era vorba de vindecare. și altundeva unde să meargă?...  

o altă imagine a milei lui dumnezeu: dumnezeu însuși, coboară din ceruri și îl vindecă pe unul care nici nu mai credea că va fi vindecat și care nici nu l-a recunoscut pe isus. dar și el stătea acolo tot fiindcă nu avea unde să meargă. poate că îl bucurau vindecările celorlalți...

totuși, dacă asta ar fi fost povestea betesdei, dumnezeu, în marea lui milă, coborând din ceruri și  vindecând, probabil în cele cinci pridvoare s-ar fi strâns mai puțini oameni... așa însă, dacă trebuiau să lupte și ei, fiind părtași la propria vindecare, lucrurile păreau ceva mai simple, credința era ceva mai „atrăgătoare”. 

marți, 31 octombrie 2017

vrei? sigur vrei?

Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” (Ioan 5:5-6)

nu știu dacă de 38 de ani bolnav sau vârsta ăstuia era de 38 de ani, ce m-a mirat a fost întrebarea lui isus: vrei să te faci sănătos? nițel absurdă... ar fi fost, dacă nu era vorba de isus. răspunsul omului, cu ocolirea unui răspuns clar, e explicabil. ăsta, după 38 de ani, s-a învățat cu viața de om beteag... de fapt, cred că nu s-a învățat, altfel nu-l mai alegea isus pentru experiența aia.


acum, la 45 de ani de când sunt bolnav de viață, într-o lume care nu știe ce-i viața, la întrebarea lui isus „vrei să fii mântuit?”, cred că aș sta pe gânduri o vreme înainte de a răspunde. nu de alta, dar nu mai știu exact ce înseamnă să fii mântuit și să trăiești pe pământ... mi-ar fi mult mai ușor dacă mi-ar da un test din manualul de doctrine...

duminică, 29 octombrie 2017

de ce iadul nu există

un vis
în care dumnezeu e diriginte de șantier

lovește cu ciocanul pe ici pe colo
se plimbă printre ziduri
măsoară

iadul
domnilor
iadul trebuie să fie desăvârșit!
lucrați după plan
nu e permisă nicio abatere
iadul
domnilor
iadul
trebuie să fie desăvârșit!

îngerul nebun rostogolind deasupra tuturor
un bulgăr de durere
trupuri contorsionate
chipuri schimonosite în veșnică rostogolire

materie neagră lipită perfect
pe dosul creației
contrast și contradicție
întruparea lui zero

mami
dracii nu vor muri niciodată?

dumnezeu
plimbându-se cu mâinile la spate
prin viitorul de neimaginat al oamenilor

sunt doar un om
îi strig
un nenorocit de om

mami
nici dumnezeu nu va muri niciodată?

e dimineață


mă trezesc degeaba
duminică, 22 octombrie 2017

doar

„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. (Matei 14:28-29)

la cererea lui petru
isus i-a poruncit să meargă la el pe ape

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:26-27)

porunca de a-i iubi pe dumnezeu și pe aproapele tău
e dată doar celor care și-au dat seama că nu pot face asta

decât dacă le poruncește dumnezeu

duminică, 15 octombrie 2017

doar omul cu mâna uscată

Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă. Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. (Matei 12:9-14)

despre oamenii cu inimă uscată nu e nimic de scris
dar pot să îmi imaginez un om a cărui mână s-a uscat de la prea multă ne-întindere spre dumnezeu

mâinile care spală picioarele altora

nu se usucă niciodată
sâmbătă, 14 octombrie 2017

știe


dumnezeul meu nu vrea neapărat
să fie dumnezeul tău

fiindcă dumnezeul meu știe
să fie și să nu fie
dumnezeunuCând a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” (Matei 9:27)

doi orbi
s-au luat după isus

nu

isus a purtat după el doi orbi

până când aceștia au început să vadă
sâmbătă, 7 octombrie 2017

luni, 18 septembrie 2017

de dumnezeu

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

în versetul 21, prima parte, se spune „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte”. starea de om îndrăgostit de dumnezeu, totul se întâmplă în această stare. despre cel care nu iubește se poate spune că nici nu are poruncile. de unde să le ia?... fiindcă poruncă e aceea pe care ți-o dă dumnezeu și căreia nu i te poți împotrivi. iar dumnezeu nu poruncește decât celor îndrăgostiți de el. fiindcă dragostea face posibilă comunicarea de la inima lui dumnezeu la inima „omului după inima lui dumnezeu”. doar cel îndrăgostit poate înțelege porunca. el nici nu o numește poruncă. e dorința lui dumnezeu în care se regăsește cu mirare și cu bucurie! degeaba găsește neîndrăgostitul într-o carte zece porunci, nu sunt pentru el. lui îi și sună ciudat, le și păzește ciudat.


dar cine poate vorbi despre cum e să fii îndrăgostit de dumnezeu?


joi, 7 septembrie 2017

pilda tatălui risipitor

plecarea de acasă a fiului risipitor
e plecarea lui lucifer de lângă dumnezeu

întâiul o treime din avere
al doilea o treime din îngeri

niciun motiv serios
totul imaginație orgoliu absurd
poveste

partea din fiul risipitor întoarsă acasă
e partea care a murit în lucifer

întors acasă nu ar fi fost niciodată altfel decât fiul cel mare
gata să-și răstignească tatăl
pentru a nu pierde ceea ce i se cuvine

și nu e fiul risipitor
ci tatăl
care se risipește pe sine
duminică, 9 iulie 2017

sâmbătă, 27 mai 2017

numit așa
nu despre putere se vorbește
ci despre bunătate

ori
dacă vreți neapărat
despre puterea de a fi bun

hristosul fără cruce e o invenție diavolească
a unui soi de creștinism nedrept numit așa

duminică, 16 aprilie 2017

pentru tot restul vieții                   dacă tot a înviat
                                   nu am putea să-l păstrăm viu pentru tot restul vieții pământului?sâmbătă, 15 aprilie 2017

de asemeneași tu ai simțit 
cum e să ai în mormânt 
pe cineva drag?

și nu ai înnebunit?

noi te-am fi înțeles
hmm

hmm
dumnezeu nu a fost ales dumnezeu
prin alegeri democratice

hmm
ceva nu e bine cu democrația
vineri, 14 aprilie 2017

alt-cinevacineva
îmi deschide ochii
așa cum ar deschide o conservă

luați
beți
mâncați liniștit

acesta nu este trupul dumneavoastră

duminică, 9 aprilie 2017

anabună dimineața
eu sunt ana
dumnezeu m-a zidit între acești pereți de pământ
sunt omul din spatele feței și omul din fața spatelui meu
fiindcă totul
nu-i așa
ca să dureze are nevoie de jertfă

de-asta țin eu neapărat
să vin la tine
pentru început fără piele

să ne iubim din ce în ce mai real
vineri, 7 aprilie 2017

nu vreau să știu cum funcționează

nu vreau să știu cum funcționează

morții își îngroapă morții după o rețetă clasică
lasă-i în pace mi s-a spus nu te amesteca

mergi mai bine și îngroapă-i pe cei vii
în lumină
așa mi s-a spus
după o rețetă clasică:

ia câțiva credincioși
câțiva păgâni
o mamă prieteni o fostă prostituată
se iau suficiente lemne și cuie
un hristos pentru așezarea de bunăvoie pe crucea
construită după măsura ta

fără să știi
cum funcționează

mi s-a spus


miercuri, 25 ianuarie 2017

ce e suferința?
de fapt
alungarea lui adam din eden
a însemnat internarea lui într-un spital numit pământ
apocalipsa e vestea externăriiîntre cele două momente
pacientul nu înțelege prea mult din tratamentul care i se aplicăce e suferința?