joi, 24 martie 2016

noi vrem

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. (Filipeni 2:13)


are și dumnezeu plăcerile lui. una din plăceri e aceea de a ne ajuta să fim ca el. exact, acuzația lui satan din grădina edenului: dumnezeu nu vrea să fiți ca el! (Geneza 3:5) chiar dumnezeu, după căderea omului spune că omul a ajuns ca „unul din noi...” și că trebuie împiedicat să ajungă la pomul vieții. despre căderea lui lucifer știm că a avut la rădăcină dorința de a fi ca dumnezeu. evanghelia după Luca, cap.6, vers.36: fiți milostivi, după cum și tatăl vostru e milostiv. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:48) diferența dintre a fi și a nu fi credincios: a fi ca dumnezeu după voia lui dumnezeu și a fi ca dumnezeu după dorința egoistă a omului condus de păcat. vreau să fiu ca el pentru a avea dragostea lui sau vreau să fiu ca el pentru a avea puterea lui?...

2 comentarii: