duminică, 24 noiembrie 2013

nimic altceva

" ...pe măsură ce ideile şi sentimentele se succed, iar mintea şi inima sunt puse la încercare, neamul omenesc continuă să se domesticească; legăturile se înmulţesc şi lanţurile se strâng. Se naşte obiceiul de a se aduna în faţa colibelor sau în jurul unui copac; cântecul şi dansul, adevăraţi copii ai dragostei şi răgazului, au devenit petrecerea sau mai degrabă ocupaţia bărbaţilor şi a femeilor fără treabă care se strâng laolaltă. Fiecare începe să-i privească pe ceilalţi şi vrea să fie privit. Stima publică începe să fie preţuită. Cel care cânta sau dansa mai bine, cel mai frumos, mai puternic, mai îndemânatic sau mai elocvent devine cel mai stimat. Acesta a fost primul pas spre inegalitate şi în acelaşi timp spre viciu. Din aceste prime preferinţe s-au născut, pe de o parte, ruşinea şi invidia, pe de altă parte, vanitatea şi dispreţul. Tulburările pricinuite de această nouă sămânţă de vrajbă au avut urmări funeste pentru fericirea şi inocenţa oamenilor. "

Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu