miercuri, 16 octombrie 2013

ultima cină


ultima cină -                                 lumina picură                                                       
deasupra mesei                          nicăieri soarele                                două porții -
fără vină                                      cuțitul ia parte                                  vii și morții              
tustrei                                          la cititul din carte 

vineri, 11 octombrie 2013

joi, 10 octombrie 2013

cumva, cumva...

Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” „Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid. (Evanghelia după Marcu, cap.14, vers.18-20)

„Nu cumva sunt eu?” au întrebat pe rând, privindu-se în oglindă. Fiindcă oricât de nedesăvârșiți erau, Isus era singura lor oglindă. Vinovat s-a dovedit a fi cel care a ales să privească în altă parte, străin de propriul chip, neputându-se privi în ochi...