marți, 7 mai 2013

știați?

Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!  (Isaia 14:12)

În Vechiul Testament i s-a spus Luceafăr de dimineață. Dar el s-a împotrivit devenind satan, împotrivitorul. 

Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.  (2 Petru 1:19)

„Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”  (Apocalipsa 22:16)

În Noul Testament Altul este Luceafărul de dimineață... El nu s-a împotrivit niciodată!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu