duminică, 22 octombrie 2017

doar

„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. (Matei 14:28-29)

la cererea lui petru
isus i-a poruncit să meargă la el pe ape

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:26-27)

porunca de a-i iubi pe dumnezeu și pe aproapele tău
e dată doar celor care și-au dat seama că nu pot face asta

decât dacă le poruncește dumnezeu

duminică, 15 octombrie 2017

doar omul cu mâna uscată

Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă. Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. (Matei 12:9-14)

despre oamenii cu inimă uscată nu e nimic de scris
dar pot să îmi imaginez un om a cărui mână s-a uscat de la prea multă ne-întindere spre dumnezeu

mâinile care spală picioarele altora

nu se usucă niciodată
sâmbătă, 14 octombrie 2017

știe


dumnezeul meu nu vrea neapărat
să fie dumnezeul tău

fiindcă dumnezeul meu știe
să fie și să nu fie
dumnezeunuCând a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” (Matei 9:27)

doi orbi
s-au luat după isus

nu

isus a purtat după el doi orbi

până când aceștia au început să vadă
sâmbătă, 7 octombrie 2017

luni, 18 septembrie 2017

de dumnezeu

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

în versetul 21, prima parte, se spune „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte”. starea de om îndrăgostit de dumnezeu, totul se întâmplă în această stare. despre cel care nu iubește se poate spune că nici nu are poruncile. de unde să le ia?... fiindcă poruncă e aceea pe care ți-o dă dumnezeu și căreia nu i te poți împotrivi. iar dumnezeu nu poruncește decât celor îndrăgostiți de el. fiindcă dragostea face posibilă comunicarea de la inima lui dumnezeu la inima „omului după inima lui dumnezeu”. doar cel îndrăgostit poate înțelege porunca. el nici nu o numește poruncă. e dorința lui dumnezeu în care se regăsește cu mirare și cu bucurie! degeaba găsește neîndrăgostitul într-o carte zece porunci, nu sunt pentru el. lui îi și sună ciudat, le și păzește ciudat.


dar cine poate vorbi despre cum e să fii îndrăgostit de dumnezeu?


joi, 7 septembrie 2017

pilda tatălui risipitor

plecarea de acasă a fiului risipitor
e plecarea lui lucifer de lângă dumnezeu

întâiul o treime din avere
al doilea o treime din îngeri

niciun motiv serios
totul imaginație orgoliu absurd
poveste

partea din fiul risipitor întoarsă acasă
e partea care a murit în lucifer

întors acasă nu ar fi fost niciodată altfel decât fiul cel mare
gata să-și răstignească tatăl
pentru a nu pierde ceea ce i se cuvine

și nu e fiul risipitor
ci tatăl
care se risipește pe sine